06.02.2023 жыл. Сағ. 14.00 - апталыктын ашылуы. «Тарихы терен елдін болашаны жаркын» атты 2022-2023 оку жылындағы тарихи атаулы кундерге сахналык койылым. Тарихи кеш